Monthly Archives: märts 2009

Kuldsed sõnad

lapse suust: “Tüdrukutele on parem mitte abielluda, aga poistele on koristajat vaja.” :-) Väga vaimukas ja koomiline, aga ka väga traagiline! :-(

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Must huumor

Arhiiviviide

Laisa ja algelise risöörtšöri kataloog täienes The New York Times’i raamatueride arhiivi-viitega. Registreerid end tasuta lugejaks ja võid ühe käeliigutusega teha nähtavaks Virginia Woolfi raamatute ammused/algsed arvustused näituseks 25., 27. ja 28. aastast. I luuvv internet.

Lisa kommentaar

Filed under Lugemine, Meedia

Lugemissoovitus: paralleel 29. a. kriisiga

EPLs: Majandusajaloolane Jaak Valge: ajaloost õpitakse tihti valesti

Lisa kommentaar

Filed under Ajalugu, Lugemine

Teenetemärk jääb välja teenimata

Viivi Luik on pööbliga ebaõiglane.

Jah, ma pole oma kohta Eesti ühiskonnas leidnud,

nad ei taha mind kusagil,

nüüd solvab aga kirjanikki leheveerul.

Olen solvunud, solvunud!

.

Ostke luuleraamatuid! “Tapke kärbseid…”

.

Varsti pole minus enam viha,

sest ma olen väga lähedal asotsiaali staatusele. (Laske lapsukestel Jeesu

juurde tulla – ETV näitab jõulu’l alandlikke supiköögis).

Tulge vaadake või mu kodu! – sisekujundus on elav

ja võimalikest räigeim vastuhakk kodu kaunistamise võistlustele – ja elukäiku

(võid tellida mu cv ja minu väljaantava uudislehe mu enda kohta aadressilt

mari.kiduke@gmail.com).

Antitegija.

.

Tahtsin midagi ära teha,

aga ei leidnud kohta,

kus oleksin saanud teise sisse lükata.

Teenetemärk jääb välja teenimata.

Lisa kommentaar

Filed under Ühe silmaga lugemiseks, Isamaa

Tüdrukute ja poiste klassid

Hiilivad poliitikad?

Haridusminister Lukas viskas eilses EPLi artiklis õhku mõtte eraldi klasside loomisest tüdrukutele ja poistele. Pidavat häid tulemusi andma. Kuid ei täpsustanud, milles või kuidas täpsemalt. Kohe meenus mõned päevad tagasi NYTst loetu. USAs õpetatakse teatud koolides mõningaid aineid tüdrukutele ja poistele eraldi.  Kõik artiklis kirjeldatu tundub asjakohane ja tore kuni lastakse õpetajatel endil rääkida, eelkõige pean silmas poisse õpetavat meesõpetajat. (Loe ise NYTst, mida nad siis teevad tunnis, kui nad matemaatikat ei õpi(, mis poistele eriti peale ei lähe?)!)   Eelkõige tahaks enne uute haridusmeetmete kasutusele võtmist kuulda otsustajatelt põhjendusi. Kuidas sooliselt segregeeritud klassid poiste koolist väljalangemist takistavad ja mida nad tüdrukutele annavad, või mida neilt võtavad(!). Kogu idee, et poisse ja tüdrukuid tuleb kasvatada ERINEVALT, neid tuleb ka koolitada ERINEVALT, võib anda tunnistust kahest kardinaalselt erinevast tendentsist: me kas oleme jõudnud uude radikaalfeministlikusse staadiumisse, kus me tervitame soolisi erinevusi – bioloogilisi või sotsiaalselt konstrueeritud, või ka “bioloogilisi”, mis on ikkagi sotsiaalselt ja kultuuriliselt konstrueeritud – ja püüame neid erinevusi naiste ja meeste puhul võrdselt väärtustada, st tüdrukute “tublidust, kohusetunnet ja töökust” ei pisendata (“Tuupurid!”, “Loovuseta nohkarid!”, “Käsutäitjad!” jne jne), vaid neid püütakse aidata järele voorustes, mida (NB! kasvatusest tulenevalt!) neil vähem arvatakse olevat (loovus ja isemõtlemise võime), ning poistele ei poogita külge mingit eelajaloolist ja bioloogiliste tungidega põhjendatud “hilisem-tropi-eest-mineku”-sündroomi, mis peaks vabandama välja “tädi-õpetajate” (naiste suhtes halvustavate väljendite “varamu” on emakeeles põhjatu) distsiplineerivate korralekutsumiste eiramise ning huvipuuduse kirjanduse, matemaatika ja kunstiõpetuse vastu; või “ei lähe kõrvalteed“, ning aitame veelgi süvendada ettekujutust sellest, milline üks sõnakuulelik tüdruk või koerpoiss välja peab nägema. [Kui on midagi, mida tahaks kirjutada, siis on need, Beauvoiri eeskujul, hästikasvatatud tütarlapse mälestused. “Juba kuueselt oskas ta istuda diivanil nii, et patjadele ja katteriidele ei jäänud ühtegi kortsu.”] Me ei ela post-feministlikus ühiskonnas, kes, krt, sellist jama levitab!

PS Lihtsustatult: peamine, mida sellise abinõu puhul tuleb endalt kõigepealt küsida, on, miks me oleme seisus, kus on vaja sellist häda-abi, ning kas kavandatud meede ei mängi mitte olukorra põhjustajatega samasse auku (või, kui mehed soovivad, siis väravasse).

PPS Vt ka “Soorollid õppekirjanduses” (tervikteos veebis), Tartu 2002.

Lisa kommentaar

Filed under Seks&Sugu, Võim

EL käivitab meeste ja naiste palgaerinevuse vastase kampaania

Euroopa Komisjon käivitas üleeuroopalise kampaania võitlemaks meeste ja naiste palgaerinevusega. Kogu ELi majanduses teenivad naised keskmiselt 17,4% vähem kui mehed, kusjuures Eestis on meeste ja naiste palgaerinevus ELi suurim (30,3% meeste kasuks).

Näiteks peetakse naiste tööd endiselt sageli vähem väärtuslikuks kui meeste tehtavat tööd ning naised töötavad sageli majandusaladel, kus palgad on keskmiselt madalamad kui aladel, kus domineerivad mehed. Nii teenivad supermarketites naiskassiirid tavaliselt vähem kui kaupluse meestöötajad.

Palgaerinevus vähendab ka naiste eluaegset sissetulekut ja pensioni, põhjustades hilisemas elus vaesust. 65-aastastest ja vanematest naistest on vaesusohus 21%, samas kui meeste puhul on see näitaja 16%.

Palkade erinevuse, selle põhjuste ja selle vastu võitlemise viiside teadvustamiseks 8. märtsil rahvusvahelise naistepäeva raames algatatava kampaania keskmes on lihtne põhimõte: võrdväärse töö eest võrdne tasu.

ELi võrdsete võimaluste volinik Vladimír Spidla ütles: “Meie kampaania selgitab inimestele, miks teenivad naised Euroopas endiselt palju vähem kui mehed ja mida selle vastu ette võtta.”

Kampaania eesmärgiks on tõsta teadlikkust palgaerinevusest ja selle kõrvaldamise viisidest. Et jõuda kodanike, tööandjate ja töötajateni, tutvustatakse kampaania käigus head tava, mida on palgaerinevuste kohta kogutud tervest Euroopast, ning jagatakse Euroopa ja riigi tasandil tööandjatele ja ametiühingutele kampaaniaga seotud töövahendeid. Kampaania juurde kuuluvad ka veebileht <http://ec.europa.eu/equalpay> , reklaam Euroopa ajakirjanduses ja plakatikampaania.

Vaata ka:
2009. aasta aruanne meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en>

Videouudislõigud soolistest palgaerinevustest ning naistest ja meestest otsustustasandil. <http://www.tvlink.org/>

Lisa kommentaar

Filed under Seks&Sugu

Pidupäeval rääkida naistest (pidulikult)

Kui emotsio-na-a-lne on Ekspressi naiste-eri! Või peaks ütlema seeria artikleid rubriigis “Varia” (interneti väljaandes)?! Naised ei mahu ikka muu kui “varia” alla?

*

Vahel õnnestub kuidagi austus-/armastusavaldusega adressaadile piinlikkust valmistada.

*

Mõnda teksti/autorit lugedes tekib küsimus, miks on jätkatud kirjutamist, kui usk ja lootus on tõesti kadunud. [Küsin aegajalt ikka ja jälle, ja mitmel põhjusel, ka enese käest. Hea tekstilühendaja!] Hope…is…broken (J.Boorman’i “Excalibur”, 1981). [Lemmikstseen Excaliburist – rüütel kepib ihaldatud daami raudrüüd seljast võtmata. “Sõjamees on eksimatu vaid siis, kui usaldab oma isiklikku jõudu, olgu see siis suur või väike.” (Carlos Castaneda)]

*

Rõõmus lõpetus.

pascal-thomas

Pascal Thomas: “Raamatud on nagu naised – avad nad, ja neil on meeldiv lõhn.” Viide.

Lisa kommentaar

Filed under Meedia, Seks&Sugu, Varia